Lysthuset til fest

Hold selskab eller fest i et af byens mest eftertragtede lokaler, Lysthuset.

Lysthuset er måske Københavns mest eftertragtede selskabslokale og kan lejes til selskaber og fester i weekender. Det ligger centralt på Islands Brygge med udsigt over havnen og du har mulighed for at tilkøbe afspærring af terrassen inkl. møbler.

Om lokalet

 

 • Der må maksimalt være 100 personer til stede, når der ikke er borde og stole stillet op.
 • Ønsker du en fest med en bordopstilling, så skal du selv stille op.
 • Der er plads til ca. 65 siddende personer ved langborde eller ved øer af 8 personer.
 • Du må selv medbringe mad og drikkevarer eller bestille forplejning.
 • Lokalet bookes først til mølle via bookbyen.dk (brug aktiviteten Selskaber). Du kan booke lokalet maksimalt ét år før fødselsdagen, konfirmationen eller bryllupsfesten skal finde sted, så det er en god idé at være tidlige ude.
 • Annulleringsfristen for bookningen er 3 måneder.
 • Har du haft succes med at booke selskabslokalet, modtager du et bookingbevis, som indeholder flere oplysninger, bl.a. hvem du skal kontakte.

Rundvisning i Lysthuset

Hver torsdag kl. 17 - 17.30 er der rundvisning i Lysthuset. Her får du vist alle faciliteter, og du kan stille så mange spørgsmål du orker. Der er ikke tilmelding - du møder bare op uden for Lysthuset.

Regler når man lejer Lysthuset til fest

 • Man skal være fyldt 18 år for at leje Lysthuset. Det betyder, at man skal være fyldt 18 på det tidspunkt aftalen om leje indgås. Er lejeren ikke det, skal forældrene booke lokalet. 
 • Lejer må ikke videreudleje lokalet, herunder overdrage brugen af Lysthuset til andre.
 • Lejer (evt. forældre) skal selv være til stede under hele arrangementet.
 • Festen/arrangementet skal være lukket for offentlig adgang.
 • Lokalet må ikke benyttes til arrangementer, hvor der opkræves entré eller kommercielt brug.
 • Lysthuset må kun anvendes til aftalt formål og må ikke ske i strid med lovgivning og offentlige forskrifter.
 • Lejer er forpligtiget til at overholde kulturhusets husorden samt reglerne i her.
 • Lejer må gerne medbringe egen mad- og drikkevarer.
 • Køkkenbenyttelse og service er inkl. i prisen.
 • Terrasse inkl. afspærring og møbler kan tilkøbes i forbindelse med bookingen af lokalet.
 • Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade på Lysthuset eller kulturhusets øvrige areal, der forvoldes ved uforsvarlig adfærd af lejer selv eller personer, som lejer har givet adgang.
 • Lejer er ansvarlig for, at Lysthusets udeområde (dvs. terrassen og mellemgang mellem Lysthus og hovedbygningen og Lysthus og Nordskur) afleveres i den stand, det er modtaget.
 • Der må ikke ryges i Lysthuset.
 • Der er forbud mod at spille musik for åbne døre.
 • Der må ikke anvendes fyrværkeri i Lysthuset.
 • Det er ikke tilladt at benytte levende lys i lokalet, ej heller at pynte op med konfetti/løst glimmer, benytte konfettikanon eller lign.
 • Søm, tape, e.l. til ophængning på vægge og døre er ikke tilladt.
 • Borde og stole må kun anvendes til deres oprindelige formål - borde må altså ikke anvendes som scene eller lignende.
 • Brandveje og -døre skal holdes fri for passage, og andre sikkerhedsforskrifter overholdes.
 • Lejer er selv ansvarlig for sikkerhed under festen, bemærk at huset ligger meget populært ud til offentlige områder.
 • Kulturhuset Islands Brygge er ikke erstatningsansvarligt, såfremt Lysthuset ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt i vand, varme, el og lign. Kulturhuset vil dog så vidt muligt forsøge at skaffe erstatningslokale, evt. i et andet kulturhus. I tilfælde af eventuelt ansvar uanset årsag, dækkes der ikke for indirekte tab og følgeskader, fx avancetab, formuetab, differencetab.
 • Kulturhuset Islands Brygge er ikke erstatningsansvarlig på grund af funktionssvigt, uanset årsagen hertil, ved anvendelse af udstyret – f.eks. køleskab, kaffemaskine mv. Anvendelse sker for lejers egen risiko.
 • Kulturhuset er uden ansvar for lugt-, støj-, og lysgener, der evt. måtte hidrøre fra andre dele af kulturhuset.

Sådan afleverer du Lysthuset efter din fest

 • Lysthuset og evt. lejet køkken og inventar skal afleveres tilbage i samme stand som ved overtagelse, herunder ryddeliggjort. Det samme gælder evt. lån eller leje af udstyr, ex. køleskab, kaffemaskine, borde, stole, musikanlæg og lign. Det er lejerens ansvar, at pletter fra vin, sodavand, tyggegummi og lignende er fjernet fra gulve, vægge, borde og stole.
 • Lejer er også ansvarlig for at Lysthusets udeområde (terrasse og mellemgange) afleveres i den stand, de er modtaget.
 • Hvis Lysthuset samt udeområder ikke afleveres i pæn stand, koster ekstrarengøringen 500 kr. pr. påbegyndte time.

Det skal du gøre:

 • Festrummet, mellemgang og udendørs areal skal rengøres.
 • Bordene vaskes og tørres af og stables på vogne i stabler af ti stk.
 • Stolene rengøres for krummer og pletterne fra fx sodavand el. lignede vaskes og tørres.
 • Stolene stables på stolevognene.
 • Gulvene fejes og de værste pletter skal fjernes, kulturhuset sørger for en standard gulvvask.
 • Kulturhuset rengør toiletterne.
 • Samle evt. skrald, skodder mv. op udenfor. 

Køkkenet (hvis du har lejet det med)

 • Servicen vaskes op, tørres og sættes på plads efter skiltning i skabe, og køkkenborde, kaffemaskine, opvaskemaskine, ovn, køleskab og fryser skal rengøres.
 • Undlad venligst at bruge skuresvampe til at vaske glas, service og tallerkener, da det laver mærker. 

Affaldshåndtering

 • Skraldespande tømmes og poser/sække smides i affaldscontainere, som findes bag kulturhusets koncertsal. Affaldet skal sorteres ifølge opslag.