Change language

Opsamling af Borgermødet om Dansescenen i Havneparken

04.10.2016
Læs notaterne fra borgermødet d. 20. september om Dansescenen i Havneparken.

Formålet med borgermødet var at få ønsker og input til udformningen og brugen af en ny dansescene placeret i Havneparken.
Der var ca. 40 deltagere til borgermødet, der fandt sted i Salen i Kulturhuset Islands Brygge.
Da der var en stor del af deltagerne, der var imod placeringen af dansescenen i Havneparken, er der skrevet to notater, hvor det ene omhandler de fremmødtes holdninger og bekymringer og det andet opsamler de input og idéer, der blev fremlagt.
Dokumenterne ligger som pdf'er i bunden af denne side.

Idékassen er stadig åben!
Har du idéer eller input til udformningen og brugen af dansescenen og arealet omkring dansescenen, f.eks. om overdækning, siddepladser eller bud på andre aktiviteter end dans som scenen kan bruges til, kan du sende en mail til:

Ulrik Kristensen fra Teknik- og Miljøforvaltningen på e-mail: B89X@tmf.kk.dk. Vi vil forsøge at tage forslag sendt senest onsdag d. 19. oktober med i projektet.