Change language

  • Dansk
  • English

At være pårørende til en misbruger

15 apr

Dato

15.04.2018, 19:00
135 kr. + gebyr - billet i døren 150 kr.
Foredrag med Carl Christian Randow, kendt fra TV2-serien “MISBRUG”.

Alkoholisme og afhængighed siges ofte at være en “familie-sygdom” - fordi alle tages gidsel af det vanvid, det rettelig er, når et menneske gradvis overtages af afhængigheden.

Har du også et menneske i dit liv, som du har følt dig frustreret over ikke at kunne hjælpe? 

En forælder? En (tidligere?) ægtefælle, en søn, en datter….?

Det er velbeskrevet, hvad det koster samfundet, at mennesker har en misbrugende levevis, i forhold til sygdom, tabt arbejdsfortjeneste, antal sygedage eller sågar i forhold til politi og retsvæsen.

Men hvad med de pårørende til et misbrug? 

Hvorfor ser man igen og igen, i Carl Christian Randows programmer, de pårørende tale om, at “de er trætte helt ind i knoglerne”, ofte fulgt op med udsagn af “Jeg kan ikke mere….”

Og hvad med alle børnene, der vokser op i misbrugsramte familier? 

Hvad sker der med dem senere i livet, når de er vokset op på denne måde?

Lær i dette foredrag med mangeårig misbrugsbehandler Carl Christian Randow, der til daglig driver behandlingsklinikken www.alkohol-coach.dk, om familiemønstrene, der udspiller sig i misbrugsramte familier, om psykologien, der gidseltager alle, der har et misbrug tæt inde på livet, og ikke mindst om, hvad der kræves for at slippe de ofte stærkt destruktive adfærdsmønstre, der klæber sig til personerne - også årevis efter at “nærheden” til en misbruger måske er hørt op.

Som opvokset i en misbrugsramt familie kender Carl Christian Randow både til rollen at være pårørende til misbrug, og perspektivet fra misbrugeren selv, da han nu har 21 år som clean og ædru bag sig, fra et tidligere hash- og alkoholmisbrug.

I foredraget berøres også emnet, hvad man skal gøre som pårørende, når “ens egen misbruger” fortsat ikke har haft held til eller har noget ønske om at bryde med afhængigheden.

Ved foredraget vil der desuden være mulighed for at købe et signeret eksemplar af Carl Christian Randows bog “Fortryllet - Om brug, storforbrug, misbrug og kemisk afhængighed af alkohol og andre stemningsændrende midler”.

Der sluttes af med en Q&A-session (spørgsmål og svar), hvor Carl Christian Randow vil besvare spørgsmål fra salen.