Change language

  • Dansk
  • English

Ny på Bryggen?

08 feb

Dato

08.02.2017, 19:30
Gratis
I Salen
Kom til 'Velkommen på Bryggen' -aften og hør mere om din nye bydel og fortæl hvilke aktiviteter du kunne tænke dig i dit kvarter

Kulturhuset Islands Brygge og Lokalrådet vil gerne byde nye Bryggeboere velkommen med en god kop kaffe og spidsede ører og blyanter. Islands Brygge vokser og udvider og vi vil derfor gerne høre, hvilke behov og ønsker der er for, at vi sammen kan skabe byliv med kultur, fællesskab og et godt nabonetværk fra nord til syd.

Hvad skal der ske i Byggefelt B?
Et af aftenens emner er de tomme lokaler i 'Byggefelt B' som PensionDanmark midlertidigt stiller gratis til rådighed. Kulturhuset Islands Brygge og Lokalrådet vil gerne i samarbejde med jer beboere finde ud af, hvilke aktivitetsønsker der for lokalerne. Aftenen indledes med oplæg til aktiviteter og så vil der være rig mulighed for alle deltagere at komme med idéer og input til hvordan vi får mest ud af lokalerne.

Arrangementet er gratis og åbent for alle (også for 'gamle' bryggeboere).

Vi glæder os til at møde dig!