Change language

 • Dansk
 • English

Information om coronavirus og Kulturhuset Islands Brygge

Opdateret den 26.10: Find information om hvilke tiltag kulturhuset tager for at forhindre spredning af Covid-19:

Det administrative personale arbejder hjemme 

På grund af corona-situationen arbejder det administrative personale hjemme, indtil videre. Der er således ingen træffetid på kontoret. Personalet kan kun kontaktes på e-mail eller telefon. 

Leje af lokaler - nedsat kapacitet

Det er stadig muligt at reservere mødelokaler, men kapaciteten er naturligvis mindre, fordi der skal tages hensyn til afstandskravet og forsamlingsloftet. Mødelokalerne kan som sædvanligt benyttes af private, foreninger, organisationer og virksomheder. Men man skal være opmærksom på de begrænsninger, der er på grund af afstandskrav og forsamlingsloftet. 

Med baggrund i myndighedernes retningslinjer pr. 23. oktober gælder følgende for det maksimale antal personer i lokalerne:

 • Duetten og Solisten kan der maksimalt være 6 personer.
 • Trioen, Akkorden, Klangen og Symfonien kan der maksimalt være 10 personer.
 • Salen kan der maksimalt være 100 personer siddende i stolerækker. Ved almindelig mødeopstilling med borde og stole gælder forsamlingsloftet. 
 • Lysthuset kan der maksimalt være 47 personer siddende i stolerækker. Ved almindelig mødeopstilling med borde og stole eller ved fest og selskaber gælder forsamlingsloftet. 
 • Undergrunden kan der maksimalt være 10 personer inklusive instruktør. 

Disse forhold er gældende indtil videre.

Holder du fest i kulturhuset, skal den slutte senest kl. 22.

Når du lejer et lokale til private sammenkomster i Kulturhuset Islands Brygge, er det dit ansvar at følge myndighedernes retningslinjer.

Kontakt vedr. lokaleudlejning

Er du i tvivl om hvor mange I må være med jeres mødeopstilling/bordplan, så kan du ringe til vores bookingteam på:

Tlf: 33664700
Mandag: kl. 10.00 - 12.00
Onsdag - fredag: kl. 10.00 -12.00

Eller sende en mail til lokalebooking-kulturs@kk.dk

Hold dig orienteret om myndighederens retningslinjer på politi.dk/corona

Husk mundbind

Fra torsdag den 29.10 skal alle gæster og ansatte bære mundbind, når vi går og står i hele kulturhuset. Man behøver ikke bære mundbind, når man sidder ned i caféen, til et møde, selskab eller til et kulturarrangement. 

Hold god afstand til hinanden - i hele kulturhuset

Kulturhusets gæster kommer for at besøge caféen, gå til kulturarrangementer og deltage i konferencer og møder. Det er derfor utrolig vigtigt, at alle hjælpes ad med at opretholde myndighedernes afstandskrav i hele huset.
Du kan hjælpe os ved at følge disse råd:

 • Gå direkte ind og find din plads, hvis du skal deltage i et møde, konference eller skal til et kulturarrangement. Holder I pause, anbefaler vi, I går udenfor i den friske luft for at strække benene og nyde havnefronten. 
 • Pga. afstandkrav er det ikke muligt at opholde sig i vores lille foyer inden dørene åbner til et kulturarrangement i Salen. Tag enten plads i vores café eller vent udenfor til dørene åbnes.
 • Maks tre personer må opholde sig på toilettet, uden for toiletbåsene, samtidig. 
 • Husk at spritte af, og føler du dig syg, så bliv hjemme.

Kulturarrangementer - reduceret publikumsantal 

Vi følger myndighedernes påbud, og har reduceret publikumsantallet til vores kulturarrangementer, så der kan afholdes den nødvendige afstand mellem siddepladserne. Har du købt billet til et arrangement, der aflyses eller bliver ændret pga. afstandskrav, får du direkte besked. 
Pga. afstandskravet er det ikke muligt at opholde sig i foyeren inden dørene åbnes til et kulturarrangement. Tag enten plads i caféen eller vent udenfor til dørene åbnes. 

Sundhedsplejerskerne holder åbent for kort konsultation / Fars Legestue er aflyst indtil videre

Sundhedsplejerskerne holder åbent onsdag kl. 13.30-15.30 i Lysthuset for kort konsultation og vejning af dit barn. Vær opmærksom på, at der IKKE vil være legestue, og der vil være ændrede retningslinjer i forbindelse med dit besøg. 
Fars Legestue er aflyst indtil videre.

 

Sikkerhedsprocedure (english version below)

 

I kulturhuset tager vi følgende tiltag, for at du kan færdes sikkert, således at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19. Derfor sker genåbningen af kulturhuset gradvis og arbejdet tilrettelægges sådan, at vi kan sikre, at vi kan håndtere færden og nødvendig rengøring.

 • Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion.
 • Alle husets gæster og ansatte skal bære mundbind, når de går rundt i huset. 
 • Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter.
 • Vi anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden og husets medarbejdere.
 • I første omgang vil der kun være fri adgang til husets café. Færdsel i resten af huset kræver forudgående reservation eller aftale med husets medarbejdere.
 • Vi har indrettet huset sådan, at der er det bedst mulige flow med mindst mulig smittefare. Følg skilte og anvisninger.
 • Vores personale vil guide brugerne og sikre, at der, i videst muligt omfang, ikke befinder sig flere borgere end det maksimale antal tilladte i vores faciliteter.
 • Vi sørger for at opsætte markeringer, som angiver flow og afstand, herunder ”hold afstand” stickers på gulvet.
 • Vi opsætter skiltning med oplysninger om generelle sikkerhedsregler.
 • Alle kontaktpunkter (steder med hyppig berøring) rengøres dagligt med vand og sæbe eller sprit.
 • Medarbejderne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
 • Hvis du udviser symptomer på Covid-19, beder vi dig om ikke at benytte kulturhuset.

>> English version <<

Kulturhuset Islands Brygge is reopening gradually

Safety Procedures:  

In the cultural center, we take the following steps to make sure you can move safely in our facility and reduce the risk of spreading Covid-19. Therefore, the reopening of the cultural center will happen gradually and the work is organized in such a way that we can ensure that we can handle all use of our facility and the necessary cleaning.

 • We comply with the National Board of Health's recommendations for cleaning and disinfection.
 • All guests and staff are required to wear a facemask when moving around in the building. You do not need to wear a facemask when sitting down.
 • There will be hand-held dispensers at the entrance, exit and at all toilets.
 • We recommend that you keep a distance and show consideration for each other and the employees of the house.
 • Initially, there will only be free access to the house café.
 • Traveling in the rest of the house requires a prior reservation or appointment with the house staff.
 • We have arranged the house so that there is the best possible flow with the least risk of infection.
 • Follow the signs and directions posted on the walls and floors. Our staff will guide users and ensure that, as far as possible, there are only as many citizens as allowed in our facilities.
 • We make sure to set up markings that indicate flow and distance, including “keep distance” stickers on the floor.
 • We set up signage with general safety information. All contact points (frequently touched places) are cleaned daily with water and soap or alcohol.
 • Employees comply with the National Board of Health's recommendations on good hygiene and appropriate behavior, including regular and thorough hand washing.
 • If you are showing symptoms of Covid-19, we ask you not to use the cultural center.