Change language

Tilsyn & deltagelse i K-I-B

Læs mere om kulturhusets tilsyn og find referater fra brugermøder

Kultur & Idræt Christianshavn / Vestamager består af Kulturhuset Islands Brygge, Christianshavns BibliotekIslands Brygge Bibliotek,  Hal C, Motorbanen v. Slusen, Kulturhavn Festival, Kulturhavn365, Ørestad Streethal og hallen ved Islands Brygge Skole. Kulturenheden har ikke en bestyrelse, men forsøger gennem en enkel og åben tilgang til brugere og borgere at skabe samspil og samarbejde om at gennemføre så gode og så mange kulturaktiviteter som muligt indenfor budgettet.
Kontakt os derfor eller deltag i de brugermøder/arrangementer, der hvert år gennemføres. Datoer, sted og indhold meddeles via opslag på stederne og vores hjemmesider.

Tilsyn

Da samarbejdet med brugerne i høj grad er projektbaseret , er der også et ”Tilsyn” som følger vores arbejde. Tilsynet består af 2 repræsentanter fra Amager Vest Lokaludvalg og 2 repræsentanter fra Christianshavns Lokaludvalg. Tilsynet holder møde to gange årligt og Tilsynet har følgende opgaver:

  • Følge økonomien og disponeringen af det budget som Københavns Kommunes Kultur og Fritidsudvalg har afsat
  • Følge og tilse at brugerne har mulighed for at deltage i gennemførelse af aktiviteter og enhedens arbejde.
  • Gennemse alle klager og enhedens behandling af disse (alle klager fremlægges i en anonymiseret form)

Tilsynets medlemmer er:

Ruth Plovgaard, udpeget af Christianshavns Lokaludvalg

John Poulsen, udpeget af Christianshavns Lokaludvalg

Anders Bo Nielsen, udpeget af Amager  Vest Lokaludvalg

Steen Nørgaard, udpeget af Amager Vest Lokaludvalg

Transparens

Hovedparten af enhedens budget stammer fra borgernes skat. Derfor synes vi, at det er naturligt, at kommunens borgere kan se vores økonomi - uden at skulle læse hele kommunens budget , som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Vi arbejder derfor på ved hjælp af enkel grafik suppleret med tal at kunne vise økonomien – vi er på vej med den opgave…

Brugerdrevne initiativer

I K-I-B har vi en brugerdrevet arrangørgruppe; Kultur- og trivselsgruppen. Gruppen er åbne for alle interesserede og indkalder jævnligt til brugermøder.

Kultur- og trivselsgruppen vil styrke Bryggens lokalmiljø gennem brugerdrevne aktiviteter og arrangementer. Formålet er at skabe aktiviteter og arrangementer, der vil fremme udvikling, dialog og demokrati på Bryggen, hvor metoden dertil er op til gruppen. K-I-B har afsat 25.000 kr. til gruppens disposition i 2017. Gruppens arbejde består i at skabe 4-6 kulturelle aktiviteter om året, hvor Kulturhuset Islands Brygge vil fungere som facilitator. Brugergruppens kontaktperson er kulturkoordinator Rune Glæsel, e-mail: runegl@kff.kk.dk

Brugergruppens formål og indhold kan hentes som pdf i bunden af denne side. 

 Har du spørgsmål eller lyst til at høre mere om ovenstående er du velkommen til en samtale med enhedens chef, som er Jan Henriksen. Aftal et tidspunkt på telefon 3366 4692.