Change language

  • Dansk
  • English

Se Langebro i et nyt lys

Gå ind i det selvlysende rum under Langebro, og gør dig store og små tanker om, hvad lokalerne og området under broen skal bruges til.

Det kan være svært at få lyse idéer i vintermørket. Derfor er Kulturhuset Islands Brygge gået sammen med Islands Brygges Lokalråd om at skabe et (selv)lysende inspirationsrum under Langebro. Installationen er midlertidig og skal skabe interesse og nysgerrighed blandt de forbipasserende under broen. Formålet er, at endnu flere borgere får øje på mulighederne for byrummet under Langebro og gør sig tanker om, hvad de kunne tænke sig, at området skal anvendes til.  

Vi skal være nytænkende i den måde, vi bruger byrummet på og det kræver, at vi inkluderer borgerne og får deres idéer og behov frem i lyset. Jeg håber installationen kan inspirere bryggeboerne til at se Langebro, og mulighederne under broen, på en ny måde” fortæller Jan Henriksen, leder i Kulturhuset Islands Brygge.

Del din idé
Har du et bud på hvad lokalerne under Langebro skal anvendes til, eller hvad der skal ske i området på begge sider af broen, kan du dele din idé med Islands Brygges Lokalråd. Tag et billede af Langebro og beskriv kort, hvad du drømmer om skal ske under broen. Del billedet med et #minbroide på Facebook eller Instagram. 

Inspirationsrummet er åbent under Langebro fra d. 14.12 – 15.1.