Change language

Opsamling på ’Salon på Bryggen: Velkommen til Bryggen’

Aktivt bymiljø og godt nabofællesskab var nogle af samtaleemnerne til 'Salon på Bryggen'

Onsdag d. 8/2 var temaet for ’Salon på Bryggen’ Hvordan skaber vi kultur- og byliv i den sydlige ende af Bryggen? 

Tilstede til aftenens Salon var repræsentanter fra Lokalrådet, AVLU (Amager Vest Lokaludvalg), Kulturhuset Islands Brygge og Pension Danmark samt ca. 20 lokale beboere. Steen Nørgaard fra Lokalrådet bød velkommen og satte rammerne for aftenens samtale. Formålet med at mødes om temaet 'kultur- og byliv' er at sikre en god intergration for hele Bryggen sideløbende med at udvikling og udbygning foregår i den sydlige ende. Islands Brygge Lokalhistoriske Forening og Arkiv indledte med en gennemgang af Islands Brygges historie.

De fremmødte gav udtryk for, at der er et godt fællesskab på Islands Brygge og at der er et bredt ønske om at finde og/eller etablere flere egnede faciliteter, udendørs og indendørs, til kulturelle og sociale aktiviteter, der kan styrke det lokale liv og fællesskab. Lokalrådet har fokus på byliv og vil i den forbindelse gerne skabe sammenhold og stå i spidsen for at organisere og være dialogpartner for interesserede i lokalområdet. 

Pension Danmark vil gerne i dialog med bryggeboerne om mere kultur og ser derfor også positivt på, at stille lokaler til rådighed, når de står klar i Byggefelt B. Der må derfor overvejes om der er eksisterende lokaler i området, der kan aktiveres allerede nu og om der er lokaler, der permanent kan bruges som et kulturhus. Pension Danmark skal udbygge i alt fem parceller og understreger, at de i den forbindelse er meget åbne for input og idéer fra de lokale beboere om hvordan de kan gøre ’centrum’ (lige overfor Irma) til et levende og aktivt bymiljø. Derudover kan de bekræfte, at de arbejder på at etablere tre legepladser.

Vil du give en hånd med?
For at koordinere og samle ønsker og idéer til hvordan vi sammen skaber aktiviteter og byliv i den sydlige ende af Bryggen, opretter vi en mailingliste. Alle, der ønsker at bidrage med idéer og hjælpe til, kan skrive til Steen Nørgaard fra Lokalrådet på macguffin@youmail.dk eller Rune Høyrup Lauridsen fra Kulturhuset Islands Brygge på af9t@kff.kk.dk og blive tilføjet en liste over interesserede. Alle på listen vil også blive inviteret til et åbent møde, hvor vi arbejder videre med idéer og forslag vedrørende kultur- og byliv på Islands Brygge d. 6. marts kl. 19.00 i Kulturhuset Islands Brygge.