Change language

 • Dansk
 • English

Læs mere om hvordan vi genåbner Kulturhuset Islands Brygge

Læs med her for information om, hvordan du kan bruge kulturhuset:

Nu kan vi endelig, lige så stille, åbne mere op for kulturarrangementer og brug af kulturhusets andre rum.

Kulturarrangementer

Antallet af kulturarrangementer er stadig begrænset, men du kan læse mere om dem her på hjemmesiden og på facebook. Har du købt billet til et arrangement, der aflyses eller bliver ændret pga. afstandskrav, får du direkte besked. 
Pga. renovering i kælderen er alle arrangementer i Undergrunden fortsat aflyst. Det betyder bl.a. at Fars Legestue er lukket indtil videre. 

Sankthans-fejring

Vi kan desværre ikke invitere til Sankthans-fejring i år. Det betyder, at der ikke vil være bål på vandet eller underholdning og grill uden for kulturhuset den 23. juni. Bryggens Spisehus har åbent som normalt.  

Loppemarkeder på Bryggen

Vi bliver desværre nødt til at aflyse loppemarkedet på Bryggen den 19. juli.
Ifølge politiets retningslinjer må vi maksimalt være 100 personer, inklusive stadeholdere, og der må ikke være udskiftning i loppemarkedets besøgende i hele åbningstiden. Med disse begrænsninger giver det ikke mening at afvikle loppemarkedet. Med forhåbning om, at retningslinjerne kan ændre sig, har vi endnu ikke aflyst loppemarkedet den 9. august. Bliver markedet aflyst får alle, der har købt billet, deres stadeleje refunderet automatisk, og vi melder aflysningen ud på vores hjemmeside og facebookside.

Sommerdans på Bryggen

Vores udendørs dansescene er desværre for lille til, at vi kan opfylde de, på nuværende tidspunkt, nødvendige afstandskrav for danse-arrangementer. Vi kan derfor ikke afholde Sommerdans på Bryggen uge 29 – 32.
Hvis vi får mulighed for at åbne for Sommerdans på Bryggen efter uge 32, melder vi det ud på kulturhusets hjemmeside og facebookside.

Sundhedsplejerskerne er tilbage den 19. august

Vi er glade for igen at kunne byde sundhedsplejerskerne velkommen, efter Åbent Hus har været sat på pause i forbindelse med corona-situationen. Den 19. august kl. 13.30-15.30 i Lysthuset (og kommende onsdage) vil der igen være mulighed for en kort konsultation samt få vejet sit barn hos en sundhedsplejerske. Vær opmærksom på, at der IKKE vil være legestue, og der vil være ændrede retningslinjer i forbindelse med dit besøg. Retningslinjerne vil blive offentliggjort, når de ligger fast.

Fars Legestue er aflyst indtil videre.

 

Leje af lokaler - nedsat kapacitet
 

Man kan nu igen reservere mødelokaler, men kapaciteten er naturligvis mindre, fordi der skal tages hensyn til afstandskravet og forsamlingsforbuddet. Mødelokalerne kan som sædvanligt benyttes af private, foreninger, organisationer og virksomheder. Men man skal være opmærksom på de begrænsninger, der er på grund af afstandskrav og forsamlingsforbud. I kælderen kan Undergrunden og toiletterne ikke benyttes, før arbejdet med renovering af kloakken er afsluttet.

Det betyder bl.a. at Fars Legestue og alle andre aktiviteter i Undergrunden fortsat er aflyst. 

Med baggrund i myndighedernes retningslinjer gælder følgende for det maksimale antal personer i lokalerne:

 • Verdensrummet og Midtskibs kan der maksimalt være 6 personer.
 • Salonen kan der maksimalt være 14 personer.
 • Salen kan der maksimalt være 76 siddende personer eller maksimalt 50 stående personer.  
 • Lysthuset kan der maksimalt være 47 personer (siddende eller stående).

Disse forhold er gældende indtil videre.

Når du lejer et lokale til private sammenkomster i Kulturhuset Islands Brygge, er det dit ansvar at følge myndighedernes retningslinjer.

Hold dig orienteret om myndighederens retningslinjer på politi.dk/corona

Sikkerhedsprocedure (english version below)

I kulturhuset tager vi følgende tiltag, for at du kan færdes sikkert, således at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19. Derfor sker genåbningen af kulturhuset gradvis og arbejdet tilrettelægges sådan, at vi kan sikre, at vi kan håndtere færden og nødvendig rengøring.

 • Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion.
 • Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter.
 • Vi anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden og husets medarbejdere.
 • I første omgang vil der kun være fri adgang til husets café. Færdsel i resten af huset kræver forudgående reservation eller aftale med husets medarbejdere.
 • Jævnfør sundhedsmyndighedernes anbefalinger vil vores bevægelsesrum ikke være åbne. Vi forventer at kunne åbne dem snarest.
 • Vi har indrettet huset sådan, at der er det bedst mulige flow med mindst mulig smittefare. Følg skilte og anvisninger.
 • Vores personale vil guide brugerne og sikre, at der, i videst muligt omfang, ikke befinder sig flere borgere end det maksimale antal tilladte i vores faciliteter.
 • Vi sørger for at opsætte markeringer, som angiver flow og afstand, herunder ”hold afstand” stickers på gulvet.
 • Vi opsætter skiltning med oplysninger om generelle sikkerhedsregler.
 • Alle kontaktpunkter (steder med hyppig berøring) rengøres dagligt med vand og sæbe eller sprit.
 • Medarbejderne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
 • Hvis du udviser symptomer på Covid-19, beder vi dig om ikke at benytte kulturhuset.

>> English version <<

Kulturhuset Islands Brygge is reopening gradually

Safety Procedures:  

In the cultural center, we take the following steps to make sure you can move safely in our facility and reduce the risk of spreading Covid-19. Therefore, the reopening of the cultural center will happen gradually and the work is organized in such a way that we can ensure that we can handle all use of our facility and the necessary cleaning.

 • We comply with the National Board of Health's recommendations for cleaning and disinfection.
 • There will be hand-held dispensers at the entrance, exit and at all toilets.
 • We recommend that you keep a distance and show consideration for each other and the employees of the house.
 • Initially, there will only be free access to the house café.
 • Traveling in the rest of the house requires a prior reservation or appointment with the house staff.
 • Following to the recommendations of the health authorities, our space for dance, gymnastics etc. will not be open. We expect to be able to open them soon.
 • We have arranged the house so that there is the best possible flow with the least risk of infection.
 • Follow the signs and directions posted on the walls and floors. Our staff will guide users and ensure that, as far as possible, there are only as many citizens as allowed in our facilities.
 • We make sure to set up markings that indicate flow and distance, including “keep distance” stickers on the floor.
 • We set up signage with general safety information. All contact points (frequently touched places) are cleaned daily with water and soap or alcohol.
 • Employees comply with the National Board of Health's recommendations on good hygiene and appropriate behavior, including regular and thorough hand washing.
 • If you are showing symptoms of Covid-19, we ask you not to use the cultural center.