Change language

  • Dansk
  • English

Kultur- og trivselsgruppen

Kultur- og trivselsgruppen er for dig, der brænder for at lave arrangementer, der fremmer udvikling, dialog og demokrati på Bryggen.

Kultur- & trivselsgruppen er en brugerdrevet arrangørgruppe i Kulturhuset Islands Brygge. Gruppen er åben for alle, der vil skabe kultur til gavn for lokalområdet. 

Vi hjælper dig i gang med dit arrangement
I Kultur- og trivselsgruppen er du med til at styrke Bryggens lokalmiljø gennem brugerdrevne aktiviteter og arrangementer. Gruppen har 25.000 kr. til disposition i 2018 som skal gå til 4-6 kulturelle aktiviteter. Kulturhuset Islands Brygge lægger lokaler til og giver sparring til alt det praktiske, der følger med i afviklingen af aktiviteten.

Der indkaldes til to årlige møder, hvor gruppen i fællesskab beslutter, hvilke indkomne forslag til aktiviteter, der skal tildeles midler fra puljen. 
Næste møde er onsdag d. 5. september kl. 17 i lokalet Salonen.

 

Eksempler på aktiviteter, der har fået støtte fra Kultur- & trivselsgruppen: